EN FØDSELSHJÆLPER FOR DE RESSOURCER, DU HAR GLEMT, DU HAR

Du ved sikkert at vedvarende stress dræner dig for livsenergi, fordi din krop producere alt for meget stresshormon og dermed ødelægger din evne til at fungere optimalt. Resultatet kan være et liv i angst og på sigt en sygemelding eller et psykisk nedbrud og fysiske sygdomme.

NADA er øreakupunktur og har sin oprindelse i traditionel kinesisk medicin, hvor yin og yang er helt centrale begreber.
Det er en styrkende behandling som giver kroppen mulighed for at komme tilbage i balance, hvor det sympatiske nervesystem som producere stresshormoner sænkes og tillader det parasympatiske nervesystem at højne kroppens indre styrke.

Nada

NADA akupunktur kan derfor gavne alle, der har mistet indre ro og kontrol – eller bare har brug for mere af det.

Virker positivt på symptomer som:
Søvnproblemer
• Træthed
• Fysisk uro
• Aggressiv adfærd
• Stress
• Svedtendens
• Hurtig puls
• Hjertebanken
• Højt blodtryk
• Hovedpine
• Smerter generelt
• Kvalme
• Tarmproblemer
• Rysten
• Muskelkramper
• Kuldefølelse
• Irritabilitet
• Mareridt
• Depression
• Stoftrang (alkohol, spisning, nikotin m.m.)
• Psykisk uro
• Tankemylder
• Angst
• Panikanfald
• Abstinenser,
• Hyperaktiv adfærd
• Koncentrationsbesvær mm

I NADA akupunktur bruger vi 5 punkter i ørerne. Til hvert punkt er knyttet vigtige egenskaber:

SYMPATIKUS – SINDSRO, OMSORG, NÆRING, INTELLEKT
SHEN MEN – KLARHED, TÅLMODIGHED, ÅBENHED, SÅRBARHED, ANGST
NYRE – VILJESTYRKE, INTUITION, VISDOM
LUNGE – MOD, SORG, TAKNEMMELIGHED
LEVER – DYNAMIK, FANTASI, ACCEPT, VREDE

NADA behandlingen foregår siddende eller evt. liggende. Nålene skal sidde i 45 minutter, for at behandlingen giver det størst mulige udbytte.
Et centralt punkt i denne behandling er at det ikke kræver en lang snak om problemstillinger. Behandlingen sigter på at balancere kroppen uafhængig af problemet.
Efterfølgende kan der komme ønske om at arbejde med en specifik problemstilling.

BEMÆRK:
SELVOM NADA ER ET EFFEKTIVT REDSKAB, ER NADA EN RECOVERY MODEL, DER ER MENT SOM SUPPLEMENT TIL ANDEN BEHANDLING OG MÅ DERFOR IKKE BETRAGTES SOM ERSTATNING FOR NØDVENDIG LÆGELIG BEHANDLING

Pris: